ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

අගනා පර්චස් 10 ක ඉඩම විකිණීමට.. පුද්ගලික

3 weeks ago ඉඩකඩම් Homagama   28 නැරඹුම්

₨2,100,000

  • 10-big-0
  • 10-big-1
  • 10-big-2
  • 10-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Homagama
මිල: ₨2,100,000

හෝමාගම දාම්පේ අගනා පර්චස් 10 ක ඉඩම විකිණීමට..????️

දාම්පේ මංසන්දියට 500m.( බස් මාර්ගයට )
මීගොඩ ආර්ථික මධ්යස්ථානයට 3km.????
මීගොඩ කොළඹ ප්රධාන බස් මාර්ගයට 3km.????

NSBM හරිත සරසවි නගරයට 2.5 km.????️
මහින්ද රාජපක්ෂ ජාතික පාසලට 2.3 km.

ජලය හා විදුලිය..

සියලුම අනුමැතීන් සහිතය

මුලු බිම් කොටසම ලක්ෂ 21ක් පමණි. ( 21 laks )

???? 0729257522


 
Post Your Ad