ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

ආලෝකපුජා. Prasad Digital Lights පුද්ගලික

1 year ago ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත Kelaniya   157 නැරඹුම්

₨850

  • prasad-digital-lights-big-0
  • prasad-digital-lights-big-1
  • prasad-digital-lights-big-2
  • prasad-digital-lights-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kelaniya
මිල: ₨850

හන් වැටක් අඩි 20 පහන් 20 වැලක් 950යි.

8 පට්ටම් අඩි 20 බල්බ් 20 වැලක් 950යි.

4 පට්ටම් අඩි 20 බල්බ් 20 වැලක් 950යි.

බෝල අඩි 20 බල්බ් 20 වැලක් 850යි.

පොහොට්ටු අඩි 20 බල්බ් 20 වැලක් 850යි

පාට පොහොට්ටුව අඩි 20 බල්බ් 20 වැලක් 850යි

තොග වසයෙන්ද ලබාගත හැක. ඔබට අවශ්‍යනම් මෙ අන්කය සෙවු කරගෙන #imo#Viber #whatsapp #MMS මට ඔබගෙ ලිපිනය එවන්න. අවස්‍ය වර්ගයත් ප්‍රමනයත් සමග. ගොඩක් කර්‍ය බහුල නිසාවෙන් Comment කිරිමට නොහැකි විම ගැන බලවත් කනගටුව.0756236331

ටැගයන්:

puja

 
Post Your Ad