ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

නුවරඑළියේ සංචාරය කරන ඔබට නවාතැන් පහසුකම් අපෙන්. පුද්ගලික

1 year ago වෙනත් Nuwara Eliya   527 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Nuwara Eliya
මිල: ₨1,000

නුවරඑළියේ සංචාරය කරන ඔබට නවාතැන් පහසුකම් අපෙන්.

නුවරඑළියේ සංචාරය කරන ඔබට නවාතැන් පහසුකම් අපෙන්.

# එක් පුද්ගලයෙකුට දිනකට රුපියල් 1000 යි.

# කන්ඩායම් සදහා තනි නිවාස

# කාමර 2 කොටෙජස්

# හොටල් ( BB/HB/FB)

මීට අමතරව BBQ set, DJ, calipso band, camping tent / mountain bikes / Ponys. Hose rides.

අමතන්න - 0767817047 
Post Your Ad