ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

රතු දෙලුම් පැල විකිනිමට ඇත පුද්ගලික

11 months ago ආහාර සහ කෘෂිකර්මික Habarana   150 නැරඹුම්

₨1,000

  • -big-0
  • -big-1
  • -big-2
  • -big-3
  • -big-4
  • -big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Habarana
මිල: ₨1,000

රතු දෙලුම් පැල විකිනිමට ඇත

ඉන්දියාවේන් ආනයනය කරන
(දෙලුම් අතු පැල වගාවක් පටන් ගනිමු )
Red angel පටන් ගමු 
නිවසට එක පැලයක් හදගත්තත් හොදටම ඇති 
සැම පළාතකම හදන්න පුලුවන් 
හොදින් වැඩුනු ගහකින් සාමාන්‍ය 
50kg 60 kg කඩන්න පුලුවන්

දැනට මේ දෙලුම්.ගෙඩ්යක මිල රැ ( 250/300 යක් )
මිල වේනවා 
ඔබට වාගාවක් විඩිහට පටන් ගන්නත් පුලුවන් 
පැලයක මිල රැ 1000 යි 
කුරිය පහසුකම් ඇත  
Post Your Ad