ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

සිත් බැදගන්නා මංගල උත්සවයක් සදහා අවශ්‍යම උපකරණ තුනක් පුද්ගලික

1 year ago වෙනත් Colombo 1   271 නැරඹුම්

₨3,000

  • -big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 1
මිල: ₨3,000

සිත් බැදගන්නා මංගල උත්සවයක් සදහා අවශ්යම උපකරණ තුනක් (3)

Smoke/Fog Machine - LKR 3000/= per day

Bubble Machine - LKR 2500/= per day

Snow Machine - LKR 6500/= per day

Special rates for more than 3 days rent.

Free delivery in and around greater Colombo area.

Prior reservation required.

Call/SMS 0763 103 104


 
Post Your Ad