ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

1.5 Acres of Prime Land for Sale in off Yakkala at Udatuttiripitiya පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Gampaha   177 නැරඹුම්

₨30,000,000

  • 15-acres-of-prime-land-for-sale-in-off-yakkala-at-udatuttiripitiya-big-0
  • 15-acres-of-prime-land-for-sale-in-off-yakkala-at-udatuttiripitiya-big-1
  • 15-acres-of-prime-land-for-sale-in-off-yakkala-at-udatuttiripitiya-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Gampaha
මිල: ₨30,000,000

1.5 Acres of Prime Land for Sale in off Yakkala at Udatuttiripitiya

Selling Price: Rs.30 Million

Call for More Details: 0713247845

Fully Flat Land 

Includes Fully Grown Coconut Trees & 50 Rambutan Trees
Located in a Quiet, Peaceful & Beautiful Surrounding 
Ideal for a Residential Purpose or Even for a Commercial Purpose
Clear Deeds
Three Phase Electricity
Pipe Born Water
Access to a Main Bus Route Which is Adjoining This Land
4km to Kandy Road 
Urgent Sale
No Brokers


 
Post Your Ad