ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

12.8p Land With House For Sale Near Battaramulla Junction පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Battaramulla   200 නැරඹුම්

₨89,600,000

  • 128p-land-with-house-for-sale-near-battaramulla-junction-big-0
  • 128p-land-with-house-for-sale-near-battaramulla-junction-big-1
  • 128p-land-with-house-for-sale-near-battaramulla-junction-big-2
  • 128p-land-with-house-for-sale-near-battaramulla-junction-big-3
  • 128p-land-with-house-for-sale-near-battaramulla-junction-big-4
  • 128p-land-with-house-for-sale-near-battaramulla-junction-big-5
  • 128p-land-with-house-for-sale-near-battaramulla-junction-big-6

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Battaramulla
මිල: ₨89,600,000

Very Valuable and only Land for sale near Battaramulla Junction the Heart of the Administrative City in Sri Lanka. 

PRICE IS NEGOTIABLE after inspection. 

ALL OFFERS ARE WELCOME. SELLING IT TO THE HIGHEST OFFER.

200m to the Battaramulla Junction and about 300m to the Colombo Light Rail-Battaramulla Stop (Proposed Monorail System in Colombo)

Size of the Land - 12.8 Perches.

Expecting Total Price for 12.8 perches is - Rs.89.6 million - Rs.7m per Perch - (7,000,000) 70 Lakhs Per perch

anyway the PRICE IS NEGOTIABLE after inspection. 

ALL OFFERS ARE WELCOME. SELLING IT TO THE HIGHEST OFFER. 

Please Call Nalin

The Property is ideal for Commercial use or to use as the residence. 

(This is the only Land for sale closest to the Battaramulla Junction) 

House is about 30 years old but it is perfectly liveable.

1 House attached to a 2 storied Annex 

House Contains - 

a large Living area with TV lobby, 2 spacious Bed rooms, one extra room, a newly renovated Kitchen & Pantry (Designed and installed by Alutech Pantry) and large Dining Area, 2 Car parking spaces with 2 Gates, 1 Bathroom inside and 1 Bathroom outside the house, Tiled Floors.

Annex Contains -

Ground Floor - living area, Kitchen area

First Floor - 2 Rooms, Living Area, Bathroom.

Property is surrounded by Walls.

Very Quite and Calm neighborhood. 

Very Close and Walking distance to Colombo Light Rail-Battaramulla Stop (Proposed Monorail System) about 300m, Sethsiripaya, Passport Office, ID Office, Arpico Supercentre, Cargills, All the Banks, 150m to ESOFT Campus (Battaramulla Branch), Telecom, Restaurants, and many governmental and private organisations within walking distance. 5mnts to Isurupaya (Ministry of Education), 15mnts drive to SLIIT, Cinec and Horrison Campuses. 

The property is just behind the wall of "Kaduwela Pradeshiya Sabha", "Medical Office" and "Battaramulla Public Library".

Drinkable Well Water, Pipe Line Water, Clear Deeds.

Only the serious buyers Please...


 
Post Your Ad