ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

2/1Pcs 3.5mm Microphone Mic for iOS Android Cell Phone Mobile Phone Tie Collar Clip-on Collar Phone Lapel Microphones පුද්ගලික

2 weeks ago Dos-deals Colombo 3   16 නැරඹුම්

₨650

  • 21pcs-35mm-microphone-mic-for-ios-android-cell-phone-mobile-phone-tie-collar-clip-on-collar-phone-lapel-microphones-big-0
  • 21pcs-35mm-microphone-mic-for-ios-android-cell-phone-mobile-phone-tie-collar-clip-on-collar-phone-lapel-microphones-big-1
  • 21pcs-35mm-microphone-mic-for-ios-android-cell-phone-mobile-phone-tie-collar-clip-on-collar-phone-lapel-microphones-big-2
  • 21pcs-35mm-microphone-mic-for-ios-android-cell-phone-mobile-phone-tie-collar-clip-on-collar-phone-lapel-microphones-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 3
මිල: ₨650

Description:

100% brand new and high quality.

Wire: eco-friendly plastic materials, single-core shielded cable, very durable, length of 1.5 meters, you can freely use,

Microphone: clear voice, suitable for a variety of mobile phone brands to use.

Specification:

Material: eco-friendly plastic

Color: black

Types1: 2pcs,without bracket

Types2: 1PC, with bracket

Sensitivity: -52dB ± 5dB

Directionality: All point

Impedance: ≤ 2.2kΩ

Frequency range: 30HZ-15KHz

Plug diameter: 3.5mm

Wire length: about 2m

Package Included: 2 or 1Pcs  X Collar Clip Microphone

Note:

1. Due to the light and screen difference, the item's color may be slightly different from the pictures.

2. Please allow 0.5-2 cm differences due to manual measurement.

අතිරේක විස්තර

Discount 2

 
Post Your Ad