ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

2 Storied 5BR House for Sale in Hanwella පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Hanwella Ihala   158 නැරඹුම්

₨11,000,000

  • 2-storied-5br-house-for-sale-in-hanwella-big-0
  • 2-storied-5br-house-for-sale-in-hanwella-big-1
  • 2-storied-5br-house-for-sale-in-hanwella-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Hanwella Ihala
මිල: ₨11,000,000

2 Storied 5BR House for Sale in Hanwella

Selling Price: Rs.11 Million

Call for More Details: 0713247845

16 Perches

2000 Sq.Ft.
2 Bathrooms
5 Bedrooms
2 Kitchens
4 Vanity Tops
1 Servants Toilet
Parking Space for 3 Vehicles
Built in 2007
Facing to 20Ft. Access Road
Near to Hanwella Police Station & Sanasa Bank
Urgent Sale
No Brokers


 
Post Your Ad