ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

2 story house for sale in kolonnawa පුද්ගලික

8 months ago ඉඩකඩම් Kolonnawa   161 නැරඹුම්

₨25,000,000

  • 2-story-house-for-sale-in-kolonnawa-big-0
  • 2-story-house-for-sale-in-kolonnawa-big-1
  • 2-story-house-for-sale-in-kolonnawa-big-2
  • 2-story-house-for-sale-in-kolonnawa-big-3
  • 2-story-house-for-sale-in-kolonnawa-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kolonnawa
මිල: ₨25,000,000

2 story house for sale in kolonnawa

13 perch

7 bedrooms

5 Bedrooms
Spacious kitchen with pantry
Dining area
Spacious car park with garden
Separate units
25 milion (negotiable)


 
Post Your Ad