ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

20 ft and 40 ft Used Container Boxes for sale පුද්ගලික

1 year ago සේවා Ja Ela   181 නැරඹුම්

₨ --

  • 20-ft-and-40-ft-used-container-boxes-for-sale-big-0
  • 20-ft-and-40-ft-used-container-boxes-for-sale-big-1

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ja Ela
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Goodrich Lanka (Pvt) Ltd is a joint venture of Sea Master Shipping Sri Lanka and Goodrich Maritime (Pvt) Ltd, it is not only a major conglomerate in India, but also which has subsidiaries all over the world. We offer a wide range of services such as Sale and hire of empty containers, Container conversions, Cargo handling and transportation, Cargo lashing, Supply of tamper-evident seals/stickers, Storage facilities and Other related services to fill any gaps in logistics chains. 

We have got 20ft and 40ft empty container boxes for sale in cargo worthy. Please contact us for further information.

Hotline: ‭+94 704429415‬‬‬

E-mail: [email protected]

Web: www.goodrich.co


 
Post Your Ad