ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

2015 HONDA FIT පුද්ගලික

1 year ago වාහන Rajagiriya   417 නැරඹුම්

₨4,050,000

  • 2015-honda-fit-big-0
  • 2015-honda-fit-big-1
  • 2015-honda-fit-big-2
  • 2015-honda-fit-big-3
  • 2015-honda-fit-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Rajagiriya
මිල: ₨4,050,000

2015 HONDA FIT

2015 HONDA FIT GP5 HYBRID L NAVIGATION SPECIAL EDITION

First Reg in Japan: 2015/03
First Reg in Sri Lanka: 2015/09

Imported mileage: 320KM (JEVIC Odometer certificate available)
Current mileage: 56,500KM (All service records available since first registration)

Grade: L Grade
Exterior Color: Premium White Pearl (NH624P)
Interior color: Black Half-leather seats
Multifunction: Yes, Dual multifunction with Cruise Control
Two(2) SMART key fobs

ABS/EPS/EBD
Winker mirror with auto-fold option
DVD/3-way Original Honda Reverse Camera/Original Honda speakers
LED Headlights
Original Honda carpets/coil carpets
Central locking with HONDA security system
KOBE Powertrain and Transmission warranty
Stafford inspection certificate available
Mobil 0W-20 Fully Synthetic oil used

Well maintained, well looked after, personally used car in excellent condition. Selling due to upgrade.

Key features
• Original Pioneer AVH-X5850BT head unit with latest firmware
• Original HONDA Multi-View camera (3 views, very rare)
• OEM Blue illuminated LED Scuff plates
• Blue LED footwell lights
• GP5 S grade LED DRL with fog lights
• Original KORSA electromagnetic horn (Bureau Veritas certified)
• Japanese Shark Fin antenna (with signal boost)
• MUGEN door visors
• Brand New tyre set (MAXXIS MA-P3, 2018 Sep manufactured tyres)

Price: Expecting 40.50/= (Negotiable only after inspection)
Vehicle can be seen in Rajagiriya or Kiribathgoda

Genuine buyers please contact: 077 146 8730 (no brokers please)

Special notes:
• No engine or transmission repairs.
• Hybrid battery in excellent condition, 173V total voltage, NO weak cells, ALL 48 Li-Ion hybrid battery cells are in optimum condition.
• All original equipment (sensors, lights etc.)
• All service records available since car was imported to Sri Lanka
• Imported mileage 320KM. (JEVIC Odometer certificate available)
• 8th Full service done at 55,000KM (Current mileage 56,500KM)
• Only Mobil 0W-20 Fully Synthetic engine oil has been used throughout
• DCT actuator oil has been inspected and changed at every 20-25K interval.
• Brake oil completely bleed/replaced (as part of maintenance) and replaced with LOCKHEED DOT4 brake oil. 
Post Your Ad