ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

27.5 Perches for Sale on Koswatta Road USD $22,685 Per Perch LKR 4,000,000/= Per Perch පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Colombo 1   176 නැරඹුම්

₨4,000,000

  • 275-perches-for-sale-on-koswatta-road-usd-22685-per-perch-lkr-4000000-per-perch-big-0
  • 275-perches-for-sale-on-koswatta-road-usd-22685-per-perch-lkr-4000000-per-perch-big-1
  • 275-perches-for-sale-on-koswatta-road-usd-22685-per-perch-lkr-4000000-per-perch-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 1
මිල: ₨4,000,000

850 m to Rajagiriya Road (Flyover)

Close to gateway College Colombo

650m to Koswatta Junction

​​​

Clear Titles and Deeds

Location https://goo.gl/maps/hHxcHRrexo5WLPgF7

(approximately)

Contact 

Dhiran De Mel +94766998521

Visit https://www.colombopropertyweb.lk/

Like us https://www.facebook.com/colombopropertyweb.lk


 
Post Your Ad