ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

4 story building පුද්ගලික

3 weeks ago ඉඩකඩම් Colombo 8   13 නැරඹුම්

₨25,000,000

  • 4-story-building-big-0
  • 4-story-building-big-1
  • 4-story-building-big-2
  • 4-story-building-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 8
මිල: ₨25,000,000

4 story building for sale in borella                             facing to main road

270×4 squarefeet

Two bathrooms

One a/c floor [3rd floor]

Fully tiled 

Cladined 

parking for two vehicles

In a main city suitable for a business 

Upstairs can be used as house while the downstairs can be rented or suitable for a business place. 

With all the legal documents and municipal council approved plan and deed

Price - 25000000/=

[ Urgent ]

More information                                0770105153/0722120212


 
Post Your Ad