ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

40pcs/lot Professional Wrench Socket Set Car Repair Tool Ratchet Torque Wrench Combo Tools Kit Auto Repairing Tool Set පුද්ගලික

2 weeks ago Dos-deals Colombo 3   11 නැරඹුම්

₨2,350

  • 40pcslot-professional-wrench-socket-set-car-repair-tool-ratchet-torque-wrench-combo-tools-kit-auto-repairing-tool-set-big-0
  • 40pcslot-professional-wrench-socket-set-car-repair-tool-ratchet-torque-wrench-combo-tools-kit-auto-repairing-tool-set-big-1
  • 40pcslot-professional-wrench-socket-set-car-repair-tool-ratchet-torque-wrench-combo-tools-kit-auto-repairing-tool-set-big-2
  • 40pcslot-professional-wrench-socket-set-car-repair-tool-ratchet-torque-wrench-combo-tools-kit-auto-repairing-tool-set-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 3
මිල: ₨2,350

Package Including:

1*40pcs Car Repair Tools Kit

Feature:

1.This item is well made of premium material for durable and practical use. With high quality and precise design, it will ensure its popularuty and practicability. This item will meet all your needs. Perfect accessory tool for you.2.Used for tightening or loosening, applicable for most bolts, nuts, screws in the maintenance of automotive, mechanical, motorcycle and so on. 3.Ratchet wrench can adjust positive and negative direction, extension bar adds length and universal joint gives you a better angle in limited space.4.Made from hardened treated Chrome Vanadium steel alloy, has high-toughness, abrasion proof and anti-corrosion.5.Multi-function and wide use toolbox kit perfect for home DIY projects.

Detailed List:

21*Bit Sockets: SL4,5.5,7,PH1,2,3 PZ1,2,3 HEX3,4.5,6,7,8mm T10,T15,T20,T25,T30,T4013*1/4 Sockets:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm3*Allen wrench1*1/4 Universal Joint1* Short Extension Bar1* Long Extension Bar1*1/4 Ratchet Wrench1*Swivel Joint1*1/4 Elastic Extension Rod1*1/4 Sliding rod (110mm)1*1/4 AD Electric Adapter1*Pacakge Box


අතිරේක විස්තර

Discount 175

 
Post Your Ad