ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

800 Perches Land for Sale in Wattala-Kerawalapitiya පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Wattala   292 නැරඹුම්

₨700,000

  • 800-perches-land-for-sale-in-wattala-kerawalapitiya-big-0
  • 800-perches-land-for-sale-in-wattala-kerawalapitiya-big-1

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Wattala
මිල: ₨700,000

800 Perches Land for Sale in Wattala-Kerawalapitiya

Selling Price: Rs.7 Lakhs Per Perch

Call for More Details: 0713247845

70Ft. Entrance Parapet Wall

Few Meters to Upcoming Highway

Best Offer

Ideal for Apartment or Housing Scheme

Also Ideal for Factory or Warehouse

Ideal for School or Institutions Too

For Commercial or Private Purposes

Urgent Sale

No Brokers


 
Post Your Ad