ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

9 Perches Bare Land for Sale in Maharagama පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Maharagama   201 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Maharagama
මිල: ₨1,600,000

9 Perches Bare Land for Sale in Maharagama

Selling Price: Rs.16 Lakhs Per Perch

Call for More Details: 0713247845

50m to Temple Road, Maharagama

Residential Land

Electricity

Water Line Available in the Lane

20Ft. Access Road

Also 10Ft. Lane in the Other Side of This Land

Prices of Residential Lands in Maharagama Going High

Therefore, This will be Massive Future Investment for Your Child

Very Urgent Sale

No Brokers


 
Post Your Ad