ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

All පුද්ගලික

1 month ago ආහාර සහ කෘෂිකර්මික Colombo 11   21 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 11
මිල: ₨1,200

We Deliver Groceries to your Door step

All items prices are standard

Delivery Areas

Colombo 1

Colombo 2

Colombo 3

Colombo 4

Colombo 5

Colombo 6

Colombo 7

Colombo 8

Colombo 9

Colombo 10

Colombo 11

Colombo 14

Dehiwala

Mount Lavinia

Kolonnawa

Wellampitiya

Kotikawaththa

IDH


 
Post Your Ad