ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Apartment පුද්ගලික

5 days ago ඉඩකඩම් Colombo 2   6 නැරඹුම්

₨35,000

  • apartment-big-0
  • apartment-big-1
  • apartment-big-2
  • apartment-big-3
  • apartment-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 2
මිල: ₨35,000

House For Rent Near Kalubowila Budgosha School 250 Metres To Bus Halt 

House Type : Ground Floor 

Advance       : 5 Months

Parking         : No 

Sqft               : 1150

Rent              : 35"000 Non Negotiable 

Rooms          : 2 Rooms 

Bathrooms   : 2 Atached bathrooms 

We have Many House For Rent and sale In Our Data Base

Our Branches in Colombo 3 And  Maldives 

Call             : 766665242

What's app : 722222073


 
Post Your Ad