ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Apartment පුද්ගලික

4 months ago ඉඩකඩම් Colombo 5   57 නැරඹුම්

₨80,000

  • apartment-big-0
  • apartment-big-1
  • apartment-big-2
  • apartment-big-3
  • apartment-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 5
මිල: ₨80,000

House For Rent Narenpitiya 250 Metres To Bus Halt 

Type           :  2 Story House 

Land Size   :  10 Perches 

Sqft             :  1350

Advance     :  5 Months

Car Park      :  1

Rent             :  80:000 Negitoable 

Rooms         : 3 Rooms 

Washrooms:  2 Washrooms 

We have Real Estate Company in Maldives & in Colombo 3 

Call             : 766665242

What's app : 722222073


 
Post Your Ad