ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

AROGYAM PURE HERBS KIT FOR PSORIASIS පුද්ගලික

1 year ago සේවා Sainthamaruthu   246 නැරඹුම්

₨ --

  • arogyam-pure-herbs-kit-for-psoriasis-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Sainthamaruthu
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Psoriasis is a skin disorder, in which patient is disturbed with itching, scaling & irritation. There is no permanent cure in the any other systems of medicine, other than, The Ayurveda. According to Ayurveda, until & unless, toxins are not removed from the body, psoriasis is not cured. Ayurveda is considered to have the best and most ancient treatment for this disorder. Our HERBAL KIT FOR PSORIASIS removes toxins from the body. It clears & rejuvenates the skin.


 
Post Your Ad