ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

AROGYAM PURE HERBS KIT FOR VITILIGO පුද්ගලික

1 year ago සේවා Sainthamaruthu   289 නැරඹුම්

₨ --

  • arogyam-pure-herbs-kit-for-vitiligo-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Sainthamaruthu
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Vitiligo or Leucoderma is a skin disorder, which gives white patches over the skin. According to ayurveda, some of reasons for this disorder are weak immune system, inappropriate diet & disturbance of tridoshas. The body starts making antibodies against its own melanocytes. Ayurveda is considered to have the best and most ancient treatment for this disorder. Our HERBAL KIT FOR VITILIGO contains all the herbs that have medical qualities to cure vitiligo


 
Post Your Ad