ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Bajaj Threewheel 204-1577 පුද්ගලික

3 months ago වාහන Matara   62 නැරඹුම්

₨150,000

  • bajaj-threewheel-204-1577-big-0
  • bajaj-threewheel-204-1577-big-1
  • bajaj-threewheel-204-1577-big-2
  • bajaj-threewheel-204-1577-big-3
  • bajaj-threewheel-204-1577-big-4
  • bajaj-threewheel-204-1577-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Matara
මිල: ₨150,000

.New paint....

*.New tent.....

*.Tiyers 75%....

*.Good engine condition...

*.Good running condition...
*.license update to 2021....
*.call more details 0705308245 /0718583467 / 0769649754


 
Post Your Ad