ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Beach front land wadduwaBeach front land wadduwa පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Kalutara   206 නැරඹුම්

₨450,000

  • beach-front-land-wadduwabeach-front-land-wadduwa-big-0
  • beach-front-land-wadduwabeach-front-land-wadduwa-big-1
  • beach-front-land-wadduwabeach-front-land-wadduwa-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kalutara
මිල: ₨450,000

Beach front land wadduwa

Nearly 430 perches of beach front property available in Wadduwa. If a larger area is required, more adjoining properties can be acquired as there are neighbours willing to sell. The close proximity to Colombo makes it an attractive destination for any Beachfront development.

Located in close proximity to Siddhalepa Ayurveda Health Resort and 100m from the Galle Road. all documentation is clear. 
please contact only buyers +94-710461292

Asking price is Rs. 450,000 per perch


 
Post Your Ad