ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

BMW 2002 bumper (1968-1971) in stainless steel වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   159 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

BMW 2002 bumper (BMW 2002 Stoßfänger) in stainlesssteel (1968-1971)

One set contains:front bumper in 3 parts, 2 front over-riders with rubber inserts, rear bumperin 3 parts, 2 rear joining strips, mounting kit.

The bumper is copiedfrom the original in shape, size and is perfectly comparable to the originalbumper.

The bumper is madefrom 304 stainless steel (it never rust, even at different temperatures), Afterthe bumper is finished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. Theinside of the bumper is painted with many layers, making it smoother and morebeautiful.

Please see VideoYoutobe: https://www.youtube.com/watch?v=Y9yoaXeTN7s

The choice foryour car: luxury - class   

The current bumpermodels we have: Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel,Triumph.... BMW 2002 bumper,BMW 2002 Stoßfänger

More than that, wealways want to work towards developing more new models. So we are searching forsamples from any customers who can cooperate with us to expand some kinds ofproducts in stainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such asbumpers, trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars,stainless steel tools for high-class bathrooms, stainless steel parts forhigh-end tables and chairs.

If you need bumpersclassic car, please contact

We can support foryou: bumperautomobile.com,BMW 2002 bumper, BMW 2002 Stoßfänger

Email:[email protected]

Web: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand BMW
Engine Capacity 2002
Transmission Manual
Condition New

 
Post Your Ad