ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

BRABD NEW MORDERN TWO STORY HOUSE පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Piliyandala   267 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Piliyandala
මිල: ₨22,500,000

Piliyandala, KASBAWA 
(0773252262 / 0755306060)

BRAND New Super Quality Mordern Two Story in Kasbawa, Piliyandala. (22.5 Millions)

Near the SOS
High Residential area 
8 Perches 
4 Bedrooms 
3 Mordern Bathroom 
Mordern kitchen with Pantry 
Beautiful Garden 
Carporch
Remote Gate 
Fully tilled 
Servant Bathroom 
Clear Deeds 
15 ft road
Calm environment 
5 Miniths to Piliyandala, Kasbawa, Polgasovita 
2 Miniths to Colombo Bandaragama bus road
Close to Colombo Horan 120 bus road also
225 Laks (22.5 Millions)
Negotiable


 
Post Your Ad