ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Brand new 2story house for sale පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Piliyandala   212 නැරඹුම්

₨29,500,000

  • brand-new-2story-house-for-sale-big-0
  • brand-new-2story-house-for-sale-big-1
  • brand-new-2story-house-for-sale-big-2
  • brand-new-2story-house-for-sale-big-3
  • brand-new-2story-house-for-sale-big-4
  • brand-new-2story-house-for-sale-big-5
  • brand-new-2story-house-for-sale-big-6
  • brand-new-2story-house-for-sale-big-7

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Piliyandala
මිල: ₨29,500,000

Brand new 2story house for sale

Kottawa piliyandala road brand new 2story house for sale main road 300m 4 bedroom 3bathrooms AC full tile double carport 9 9erch roller gate cantact no

076 091 6437 
Post Your Ad