ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Brand new holoday bungalow ( unused) for sale or long term lease පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Haputale   261 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Haputale
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Brand new holoday bungalow ( unused) for sale or long term lease.

Open for offers after inspections. 
Urgent sale or rent. ( owner migrating )

Call on 0777347638


 
Post Your Ad