ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Brand new luxury house for sale පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Kottawa   188 නැරඹුම්

₨22,500,000

  • brand-new-luxury-house-for-sale-big-0
  • brand-new-luxury-house-for-sale-big-1
  • brand-new-luxury-house-for-sale-big-2
  • brand-new-luxury-house-for-sale-big-3
  • brand-new-luxury-house-for-sale-big-4
  • brand-new-luxury-house-for-sale-big-5
  • brand-new-luxury-house-for-sale-big-6

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kottawa
මිල: ₨22,500,000

Brand new luxury house for sale

Strongly design specious 3 storied Brand new luxury house for immediate sale….

contact 0705423232 price 22.5 million

5 rooms with 4 bath room including quality bath fittings, two Living rooms, Remote control roller gate

8 perch with 20 feet wide road, more than 2500 square feet.

Conveniently located in peaceful well secured residential area close to kesbawa &Kottawa towans.just 100 m to 342 bus road

This house located at prestige housing scheme with New crowed at surrounding

Luxury three storey modern house with all facilities. Very convenience to Keels/ Cargills /Arpico supermakets and some of the the banks. 
Post Your Ad