ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Brand new luxury house specious 3 storied house for special offer පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Piliyandala   194 නැරඹුම්

₨24,000,000

  • brand-new-luxury-house-specious-3-storied-house-for-special-offer-big-0
  • brand-new-luxury-house-specious-3-storied-house-for-special-offer-big-1
  • brand-new-luxury-house-specious-3-storied-house-for-special-offer-big-2
  • brand-new-luxury-house-specious-3-storied-house-for-special-offer-big-3
  • brand-new-luxury-house-specious-3-storied-house-for-special-offer-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Piliyandala
මිල: ₨24,000,000

Brand new luxury house specious 3 storied house for special offer

4 rooms with 4 bath room including branded fittings. Master bedroom attached & AC. CCTV

contact 0776876070 price 240 laks but you can come out with your offer.

9.5 perch with 20 feet road

close to piliyanda, & 120 bus road, Hose made very strongly with nice design & has uses number one timber jack. Latest design tiles & durable materials.
This located at lovely place very close to the puwakgaswatta junction.
3 story modern house with all facilities. Conveniently peaceful well secured residential area in piliyandala/kesbawa. Less than 5 mintues to piliyandala/kesbawa towns & Southern Expressway too. Very convenience to Keels/ Cargills /Laughs supermarkets and the banks.
Selling at urgently. 90% complete & need one month to complete. but you can reserve.


 
Post Your Ad