ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Brand new two story two unit house for sale පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Dehiwala   227 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Dehiwala
මිල: ₨33,000,000

Two Storey two unit House For Sale in kawdana road Dehiwala

6 Perches
33 million 
2 car parking 
Contact 0769028233

Unit 1
Ground floor:-
3Bed Rooms 
1Attach BathRooms 
1Common BathRooms
Large Living Area
Pantry
Car park 
Remote Roller gate

Unit2
1 st floor:-
3Bed Rooms 
1Attach BathRooms 
1Common BathRooms
Large Living Area
Pantry
Car park 
Remote Roller gate
Large balconies

2nd Floor
Rooftop with laundry room


 
Post Your Ad