ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

BRANDNEW ELECTRIC BEDS පුද්ගලික

3 months ago ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත Kohuwala   59 නැරඹුම්

₨185,000

  • brandnew-electric-beds-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kohuwala
මිල: ₨185,000

WE ONLY SELL BRAND NEW MEDICAL ITEMS - NO REFURBISHED DISCARDED ITEMSColored Text

BRAND NEW T MOTION MOTOR WITH ONE YEAR WARRANTY FOR THE MOTOR

TAIWAN MADE MOTOR

SIZE 7 FEET X 3FEET

COLOUR BLUE

HARDY HEAVY

COVERED QUALITY CASTORS

ALUMINUM SIDE RAILINGS

LIMITED STOCKS AVAILABLE

OLD PRICE 215,000/-

LIMITED OFFER 185,000/-

WE ARE IN THE DEVISE TRADE FOR THE PAST 17 YEARS

NO TIME WASTERS GENUINE BUYERS MAY CALL PLEASE
 
Post Your Ad