ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Building for Rent in Moratuwa වෘත්තීය

1 year ago ඉඩකඩම් Moratuwa   217 නැරඹුම්

₨500,000

  • building-for-rent-in-moratuwa-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Moratuwa
මිල: ₨500,000

Premises No 89A , New Galle Road , Moratuwa .

•Land Area 11.63 perches 

•Road frontage to the New Galle Road is 58 feet .

•Building consists of 4 floors , semi under ground basement car park and a roof top area.

•EACH floor approximately 1800 Square feet , all 7200 Square feet

•Electric Operated Lift ( 10 pasenger / stainless steel )

•All the front face glasses are tempered glasses 

•High Voltage Electrical Supply from a transformer 160Amp

•Basement car park sufficient for 6 vehicles and 6 vehicles can be park in front 

•External stair way to all the floors from the back side.

•Silent power generator 150 KV installed with auto power back up 

•All the toilets are located on the top floor with shower facility .

•Drivers toilets are locted in the basement .

•Over Head Tank located for water backup facility 

•Fire protection system with a under ground water tank 

•Basement anti flooding rain water auto pumping system 

adjoins Singer Mega & NSB , in front of NSB & Peoples Bank


 
Post Your Ad