ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Canon 7D with 24 - 105 mm F/4 L is USM lens පුද්ගලික

1 year ago ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ Colombo 10   184 නැරඹුම්

₨125,000

  • canon-7d-with-24-105-mm-f4-l-is-usm-lens-big-0
  • canon-7d-with-24-105-mm-f4-l-is-usm-lens-big-1
  • canon-7d-with-24-105-mm-f4-l-is-usm-lens-big-2
  • canon-7d-with-24-105-mm-f4-l-is-usm-lens-big-3
  • canon-7d-with-24-105-mm-f4-l-is-usm-lens-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 10
මිල: ₨125,000

Carefully used Canon 7D with 24 - 105 L series lens. Low shutter count. Used for leisure photography.

Kept in dry cabinet and in excellent condition.

Comes with original box, charge, 2 memory cards, strap and all accessories. Carry bag included.

Price Rs. 125,000/=. Selling due to upgrade.

Camera only Rs. 75,000
Lens only Rs. 65,000

Call 077-555 5554


 
Post Your Ad