ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Chrome Vanadium Precision Screwdriver Tool Kit Magnetic Screwdriver 46 in 1 Set for Phone Tablet Compact Repair Maintenance Tool පුද්ගලික

4 months ago Dos-deals Colombo 3   108 නැරඹුම්

₨1,800

  • chrome-vanadium-precision-screwdriver-tool-kit-magnetic-screwdriver-46-in-1-set-for-phone-tablet-compact-repair-maintenance-tool-big-0
  • chrome-vanadium-precision-screwdriver-tool-kit-magnetic-screwdriver-46-in-1-set-for-phone-tablet-compact-repair-maintenance-tool-big-1

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 3
මිල: ₨1,800

Feature:

- With rotatable non-skid handle & extension bar- Magnetic batch head, effectively absorb screw- Easy to use and carry- Perfect for repairing laptops, mobile devices, pads, glasses, watches, camera and other electronics 46 in 1 Package Include:Triangle: 2.0mm/3.0mmStar: 0.8mm/1.2mmY type: Y0.6/2.0/2.5U type: 2.6mmPhillips: 1.0/1.5/2.0/3.0Slotted: 1.0/1.5/2.0/3.0 /4.0Torx: T2/T3/T4/T5/T6/T8/T9/T10/T15/T20Hexagon: H0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0M: M2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5 1 X Handle1 X Tweezer1 X Extension bar1 X Plastic Storage Case


 
Post Your Ad