ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Dehiwala House පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Dehiwala   170 නැරඹුම්

₨ --

  • dehiwala-house-big-0
  • dehiwala-house-big-1
  • dehiwala-house-big-2
  • dehiwala-house-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Dehiwala
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Fully Furnished Modern House for sale immediately at Dehiwala,

Contact : 0777229747

Property Size : 7Perches

Bedrooms : 3

Living Rooms : 2 Specious Hall

Bathrooms : 3

Kitchen : European Style pantry

Dining : Yes

Garden : Yes indoor garden

Parking : 1

Location : Bellanthara road Dehiwala

Near by : It has access to pepiliyana, Mount Lavinia, dehiwala, maharagama junctions.

Environment : Highly neighborhood and silence

Other facilities : upstairs semi built and more land space available to put up another 3 rooms,

NOTE: Due to migration house owner selling under the cost of house. All the furnitures are from Europe and masterpiece and most of them are brand new

Selling Price with Furniture : 35M

From 
Property Destination


 
Post Your Ad