ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

FB 15 පුද්ගලික

1 year ago වාහන Nattandiya   187 නැරඹුම්

₨2,125,000

  • fb-15-big-0
  • fb-15-big-1
  • fb-15-big-2
  • fb-15-big-3
  • fb-15-big-4
  • fb-15-big-5
  • fb-15-big-6

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Nattandiya
මිල: ₨2,125,000

076-5267566

4rd owner ????

FB15 Ex Saloon

New Battery

P.Shutter / P. Mirror / ABS / 2 Air bags / Full Option car

2000 - 2003 REGISTER

Auto / 1.5 Engine

CAR SEE @ Nattandiya.

1L - 14 KM With AC ????

Veel Eliment OK -

Original Book - Accident Free


 
Post Your Ad