ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Fully completed 3BR house sale in Himbutana. පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Colombo   177 නැරඹුම්

₨10,000,000

  • fully-completed-3br-house-sale-in-himbutana-big-0
  • fully-completed-3br-house-sale-in-himbutana-big-1
  • fully-completed-3br-house-sale-in-himbutana-big-2
  • fully-completed-3br-house-sale-in-himbutana-big-3
  • fully-completed-3br-house-sale-in-himbutana-big-4
  • fully-completed-3br-house-sale-in-himbutana-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo
මිල: ₨10,000,000

Fully completed 3BR house sale in Himbutana.
Fully tiled floor
Complete Ceiling with Fans
Panty Cupboards (Bottom)
Attached Bathroom 
10 perches 
Beautiful well maintained Garden
Peaceful atmosphere 
Pipe borne water, SLT connection
1.5 km to Battaramulla Koswatta Junction 
04km to Rajagiriya & Kolonnawa 
07km to Kaduwela & Dematagoda

Offer - Rs. 10,000,000/- (Negotiable)

Contact - 0772 544 944 for appointment & details


 
Post Your Ad