ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Hand sanitizer පුද්ගලික

1 month ago විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය Piliyandala   23 නැරඹුම්

₨ --

  • hand-sanitizer-big-0
  • hand-sanitizer-big-1
  • hand-sanitizer-big-2
  • hand-sanitizer-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Piliyandala
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Hand sanitizer 70 % alcohol with right combination

100ml

125 ml

500ml

4 l

Free delivery more than 10 bottles around Colombo and subs

Your healthcare partner

PMS HEALTHCARE PVT LTD


 
Post Your Ad