ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Hand Sanitizers පුද්ගලික

1 month ago විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය Colombo 11   20 නැරඹුම්

₨320

  • hand-sanitizers-big-0
  • hand-sanitizers-big-1
  • hand-sanitizers-big-2
  • hand-sanitizers-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 11
මිල: ₨320

Hand Sanitizers (spray & gel) type, Disinfectant spray available any Quantity, made in Sri Lanka with ISO certified,

can deliver with in colombo areas, more than 10pcs will get special discount 10% from the retail market prices.

.1) Hand Sanitizers Gel 80ml LKR 320/-,,,
2) Hand Sanitizers 80ml spray LKR 320/-,,,
3) Hand Sanitizers 200ml gel LKR 800/-,,,
4) Multisurface Disinfectant spray 500ml LKR 360/-

Cash on delivery available ????
for more details
+94775554617


 
Post Your Ad