ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

High Quality Model Aircrafts පුද්ගලික

6 months ago විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම Colombo 5   119 නැරඹුම්

₨2,450

  • high-quality-model-aircrafts-big-0
  • high-quality-model-aircrafts-big-1
  • high-quality-model-aircrafts-big-2
  • high-quality-model-aircrafts-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 5
මිල: ₨2,450

Diecast Model Aircrafts!!!

Scale: 1:500, Length - 16cm

High Quality Diecast Metal

Price : Rs 2,450/=

Islandwide Free Cash On Delivery!!
Contact - 076 0015909


 
Post Your Ad