ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Home and Land පුද්ගලික

2 months ago ඉඩකඩම් Anuradhapura   52 නැරඹුම්

₨ --

  • home-and-land-big-0
  • home-and-land-big-1
  • home-and-land-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Anuradhapura
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

අනුරාධපුර ශ්‍රාවස්තිපුර, කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පර්චස් 82.ක පිරිසිදු ඔප්පු සහිත ඉඩම සහ නිවස .
නළ ජලය සහ විදුලිය රැහැන් දුරකථන සම්බන්ධතා සහ අන්තර් ජාල පහසුකම් වලින් සමන්විත ඉතා අගනා නිවස සහ ඉඩම විදෙස්ගත වීම සදහා ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.පුජා නගරයට විනාඩි 10.යි
ප්‍රධාන නගර පිවිසුමට 5km.
ව්‍යාපාර කටයුතු සදහා වඩාත් සුදුසු ඉඩමකි.

විමසිම් :077-6011615
මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.


 
Post Your Ad