ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Honda Civic Ef / Ek3 Bonnet පුද්ගලික

4 months ago වාහන Colombo 12   66 නැරඹුම්

₨12,000

  • honda-civic-ef-ek3-bonnet-big-0
  • honda-civic-ef-ek3-bonnet-big-1
  • honda-civic-ef-ek3-bonnet-big-2
  • honda-civic-ef-ek3-bonnet-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 12
මිල: ₨12,000

Call 0755107904 , 0715110238 . Price Mentioned on post ,

- Ef2 Bonnet Rs 12,000 (Have 2 units)

- Ek3 Normal Bonnet Rs 15,000

- Ek3 Domani Bonnet RS 15,000

- Ek3 Duel Cristal Bonnet Rs 25,000
All items are japan recondition stuff, strictly genuine buyers, Real images ,
Call for more - 0755107904 , 0715110238


 
Post Your Ad