ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Honda Fit GP5 පුද්ගලික

1 year ago වාහන Piliyandala   307 නැරඹුම්

₨3,690,000

  • honda-fit-gp5-big-0
  • honda-fit-gp5-big-1
  • honda-fit-gp5-big-2
  • honda-fit-gp5-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Piliyandala
මිල: ₨3,690,000

Honda Fit GP5 

- YOM/YOR 2015 (Personally imported with 0 milage)

- 1ST OWNER

- GENUINE MILAGE (all service records available)

- BRAND NEW TYRES (with warranty)

- BRAND NEW SET OF ALLOY WHEELS (with 1 year warranty)
- ORIGINAL PIONEER SETUP 
- 3M TINTED LIGHTS (Rear - Darker shade, Front - Lighter shade)
- 3M DOOR STICKERS
- FOG LIGHTS, SCOOP LIGHTS
- ATF CHANGED
- ENGINE TUNED UP
- F GRADE (multifunction for audio and dashboard, Upgraded with brand new alloy wheels 45,000)
- SELLING DUE TO UPGRADE (Used by a professional)
- Price negotiable only after inspection
- call 0772348631 
Post Your Ad