ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Hot Melt Glue Gun Industrial Mini Guns Thermo Electric Heat Temperature Tool with 7mm x 200mm Glue Stick පුද්ගලික

4 months ago Dos-deals Colombo 3   124 නැරඹුම්

₨800

  • hot-melt-glue-gun-industrial-mini-guns-thermo-electric-heat-temperature-tool-with-7mm-x-200mm-glue-stick-big-0
  • hot-melt-glue-gun-industrial-mini-guns-thermo-electric-heat-temperature-tool-with-7mm-x-200mm-glue-stick-big-1

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 3
මිල: ₨800

Tips:

1.To prevent from scalding, please do not touch the solution of the glue that out from the gun.

2.In order to do your job smoothly, please preheat the glue gun for about 3-5 minutes( the warm-up time) before using.

Note: The glue stick cannot be taken down once be used.

 

Specification:

About hot melt glue gun:

Material: Plastic & Aluminum

Working power: 20W

Working voltage: 100 to 240V

Working temperature: 180℃

Nozzle diameter: 0.070-0.078 inch

Warm-up time: 3-5 minutes

Cable length: 55 inch

About glue sticks:7mm

Color: Transparent

Package: Simple Packing

Cure time: 10-20S

 

Package included:

1 x Vastar glue gun;


 
Post Your Ad