ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Hotel ගාල්ලේ උණවටුනේ සුපිරි පන්තියේ හෝටලයක් විකිණීමට තිබේ ...... පුද්ගලික

1 year ago ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත Galle   116 නැරඹුම්

₨37,000,000

  • hotel-big-0
  • hotel-big-1
  • hotel-big-2
  • hotel-big-3
  • hotel-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Galle
මිල: ₨37,000,000

ගාල්ලේ උණවටුනේ සුපිරි පන්තියේ හෝටලයක් විකිණීමට තිබේ ගැනුම් කරුවන් සිටීනම් කරුනාකර මේ පහත දුරකථන අංකයට අමතන්න....
මෙම ආයතනය දැන් කුලී පදනම යටතේ දී ඇති අතර මාසෙකට ලක්ෂ 4 - 4 , 2/1 අතර මුදලක් එම කුලී පදනම යටතේ සෑම මාසෙකම ලැබෙනවා ඇත......
මෙම ව්යාපාරය සඳහා අප විසින් බැංකු ණය 80%දක්වා ලබා දීමේ හැකියාව සලසා ඇත.....
අංගසම්පූර්ණ කාමර 10'සමන්විත වේ 
මුළු ඉඩමේ ප්රමාණය ( 14.7 )
මිල රුපියල් ලක්ෂ............( 370 )

(පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව මිල ගණන් සාකච්ඡා කිරීමට හැක)
(මෙම ඉඩමට බ්රෝකර්වරු කිසිම කෙනෙක් නැත)
දුරකථන අංකය ...
0113640988... ප්රධාන කාර්යාලය...
077 3923979. ජාත්යන්තරදුරකථනඇමැතුම්..
0718897021...පුබුදු ගොඩගේ......


 
Post Your Ad