ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Hotel & Guest House පුද්ගලික

1 year ago ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත Puttalam   154 නැරඹුම්

₨37,500,000

  • hotel-guest-house-big-0
  • hotel-guest-house-big-1
  • hotel-guest-house-big-2
  • hotel-guest-house-big-3
  • hotel-guest-house-big-4
  • hotel-guest-house-big-5
  • hotel-guest-house-big-6
  • hotel-guest-house-big-7
  • hotel-guest-house-big-8

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Puttalam
මිල: ₨37,500,000

( කයිට් සර්ෆින්ග්) සදහා සංචාරකයන්ගේ ප්‍රියතම කලාපයක් වූ කල්පිටිය මුහුදු තීරයට සමීපව....

කල්පිටිය , පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි , අක්කර 3 , 2/1පමණ භූමියක පිහිටි , සියලුම පහසුකම් සහිත කාමර 16, සහ සියලුම උපකරණ සහිතව ...( AC & non AC Room, Separate Cabana , & Liquor Permit ) අංගසම්පූර්ණ හෝටලය ...

ඉක්මනින් විකිණීමට .....

ඒ සදහා උනන්දුව හා හැකියාව ඇති ව්‍යාපාරිකයෙකුට හොඳම ආයෝජනයක් සදහා 

කදිම අවස්ථාවක්.... ඉතාම වටිනා මිලකට ...
ඉක්මනින් විමසන්න ....
Tel := 0714724571


 
Post Your Ad