ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale at Weligampitiya පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Ja-Ela   207 නැරඹුම්

₨17,500,000

  • house-for-sale-at-weligampitiya-big-0
  • house-for-sale-at-weligampitiya-big-1
  • house-for-sale-at-weligampitiya-big-2
  • house-for-sale-at-weligampitiya-big-3
  • house-for-sale-at-weligampitiya-big-4
  • house-for-sale-at-weligampitiya-big-5
  • house-for-sale-at-weligampitiya-big-6
  • house-for-sale-at-weligampitiya-big-7

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ja-Ela
මිල: ₨17,500,000

Call 077 433 6230

10.5 perches.

3 Bed rooms & 2 brand new bath rooms & one out side toilet.

All door frames & doors / window frames & shutters are made out of Jak Wood

Stair Case is designed with kubuk wood.

Just above 2000 Sq feets.

Well / Road water.

Garage with 2 vehicle parking facility.

20 ft wide road.

Roll a gares

400 meters away from the Negombo/Colombo Main Road

10 minutes drive to the Katunayake/Peliyagoda Highway.

10 minutes drive to the Ja-Ela town.

Price is 175,000,00/=


 
Post Your Ad