ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale in Kurunegala පුද්ගලික

1 year ago නිවාස සහ උද්‍යාන Kurunegala   190 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kurunegala
මිල: ₨6,000,000 මිල ගණන් කතා බහ කළ හැක

•අංගසම්පූර්ණ තනි තට්ටුවේ නිවසක් විකිණීමට ඇත.පර්චස් 15.කුරුණෑගල - දඹුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයෙහි කිරිවවුලේ සිට 200m දුර.

•මිල-රු. 6,000,000/=

•දු.ක-071 4803267

(අංගසම්පූර්ණ නොකෙරූ තට්ටු 2කේ නිවසක්ද විකිණීමට ඇත.)


 
Post Your Ad