ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House For Sale In Negombo පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Negombo   323 නැරඹුම්

₨8,500,000

  • house-for-sale-in-negombo-big-0
  • house-for-sale-in-negombo-big-1
  • house-for-sale-in-negombo-big-2
  • house-for-sale-in-negombo-big-3
  • house-for-sale-in-negombo-big-4
  • house-for-sale-in-negombo-big-5
  • house-for-sale-in-negombo-big-6

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Negombo
මිල: ₨8,500,000

House For Sale In Negombo

New house
3 bedrooms
1 bathroom and 1 servant toilet 
Sitting area 
Living area 
Pantry kitchen 
10 perches
Space for 1 vehicle

Urgent sale

Price- 8,500,000/= 
0779498073

Address -Kattuwa, Negombo


 
Post Your Ad